Přihlášení do e-learningu

Prevence zdraví

1 Co znamená pojem sekundární prevence?
včasné odhalení nemoci již na jejím prvopočátku
přijímání léků
časté lékařské prohlídky
udržování zdravého životního stylu
2 BOZP znamená
Bezpečnost, ochrana, zdraví a populace
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Běžná ostatní zdravotní prevence
Zákoník práce
3 Co může být nejčastěji zahrnuto do konceptu BOZP?
management rizik, technické a organizační požadavky na pracoviště a asertivní techniky
Ochranné pomůcky a úklid kanceláří i společných prostor
Pracovní úrazy, požární ochrana a management rizik
Počítačové dovednosti
4 Jak by měla probíhat přestávka u sedavého zaměstnání?
Měla by být každých 10 minut
Měli bychom si pustit počítačovou hru, nenáročnou na přemýšlení
Vstaneme, projdeme se, napijeme a sníme ovoce, či něco lehčího
Měli bychom se na 20 minut prospat
5 Mezi civilizační choroby nepatří:
Alergie
Vysoký krevní tlak
Obezita
Malárie
6 V jaké potravině najdeme jednoduché sacharidy?
Kukuřice
Třtinový cukr
Rýže
Chléb
7 Rady pro správné stravování obsahují jaké z následujících tvrzení?
Jezte alespoň 5 kusů ovoce a zeleniny ročně
Zvyšte přísun soli
Nejezte zmrzlinu před večeří
Dodržujte pitný režim, založený především na vodě
8 Jaké jsou faktory, které pozitivně ovlivňují zdraví lidí v rozvojových zemích?
Nedostatek lékařů
Existence infekčních chorob
Humanitární pomoc
Vzdálený přístup k pitné vodě
9 Mezi povinnosti zaměstnance dle BOZP nepatří:
Dodržovat právní předpisy
Používat ochranné pomůcky poskytnuté zaměstnavatelem
Odvádět práci kvalitně, zodpovědně a hospodárně
Pracovat nad rámec pracovní doby
10 Při prevenci zdraví u dětí a mládeže se zaměřujeme především na:
prevenci proti drogám a proti nechtěnému otěhotnění
prevenci proti sportu
rozvoj vzdělávání
ani jedna z možností
Zpět na seznam