Přihlášení do e-learningu

Hledání a udržení bydlení a jeho financování

1 Pod pojmem krizové bydlení si představíme
Azylové domy, noclehárny
Chatu
Byt
Byt se sociální službou
2 Čím je hypoteční úvěr zastaven?
Nemovitostí
Drahým autem
Slibem ručitele
Nemusí být zastaven
3 Termín nájem
Je shodný s termínem podnájem
Vzniká na základě nájemní smlouvy mezi nájemníkem a podnájemníkem
Vzniká na základě nájemní smlouvy mezi nájemníkem a vlastníkem
Je platba za bydlení, včetně poplatků
4 Na financování vlastního bydlení nám půjčí
Stát
Rodina
Hypoteční banka
Komerční banka
5 Mezi způsoby splácení hypotečního úvěru nepatří
Progresivní splácení
Degresivní splácení
Anuitní splácení
Průběžné splácení
6 Co je to fixační období u hypotečního úvěru?
Doba, po kterou je garantována úroková sazba
Doba, kdy se dá hypotéka podepsat
Období, kdy je možná půjčka bez úroku
Je doba, na kterou je hypotéka sjednána
7 Schopnost klienta dostát svým závazkům se nazývá
Inflace
Úmor
Bonita
Splatnost
8 Splátka hypotéky se vypočítá jako
Úmor - úrok
Úmor + úrok
Úmor + poplatky
Úrok x počet let
9 V rámci nezbytné diagnostiky u prodávané nemovitosti ve Francii se nezkoumá
Zamoření termity
Přítomnost azbestu
Energetická náročnost budovy
Sociální okolí nemovitosti
10 Do modelu prostupného bydlení nepatří
Krizové bydlení
Tréninkové bydlení
Bydlení u známých
Sociální byty
Zpět na seznam