Přihlášení do e-learningu

Prevence zadlužování

1 Co je to úrok?
Pokuta za pozdní splacení
Cena za půjčení peněžních prostředků
Půjčka
RPSN
2 Co je to úvěr?
Dočasné postoupení peněžních prostředků na principu návratnosti
Postoupení peněžních prostředků bez návratnosti
Cena za poskytnutí půjčky
Zástava šperků
3 Jak zajistím bezproblémové splácení úvěru?
Úvěr nelze zajistit
Pojištěním
Půjčím si od nebankovního subjektu rezervní prostředky
Splácení úvěru zajistí exekutor
4 Kdo je věřitel?
Křesťan
Osoba, která si půjčuje
Osoba, která půjčku poskytuje
Půjčovaná částka bez dalších poplatků
5 Jak byste řešili platební neschopnost při splácení úvěru?
Půjčím si od lichváře
Nepustím vymahače do bytu
Domluvím s věřitelem jiný splátkový kalendář
Osobní bankrot nikdy nepřiznám
6 Co je to RPSN?
Roční procentní sazba nákladů
Veškeré náklady plynoucí z půjčky za měsíc
Roční úroková míra
Spotřebitelský úvěr
7 Mezi desatero odpovědného zadlužování nepatři:
Nepůjčuji si na zbytečnosti
Nepůjčuji si na půjčku
Nepodepisuji neznámé
Nezhodnotím si schopnost svůj závazek splatit
8 Jaké tvrzení je správné? Kreditní karta:
Je karta ke kontokorentnímu účtu
Je provázána s běžným účtem
Lze jí krátkodobě bezúročně půjčit čerpáním do minusových položek
Vyplatí se jí vybírat v bankomatu peněžní prostředky
9 Půjčka u lichváře:
Se vyplatí vzít v případě, že nám nikdo jiný nechce půjčit
Se nikdy nevyplácí, a je to nezákonné
Úrok je levnější než v bance
Funguje formou zástavy majetku oproti půjčené částce
10 Možné řešení problémů v zadlužení pro domácnost není:
Domluvení si jiného splátkového kalendáře
Oddlužení osob
Moratorium
Prodej majetku
Zpět na seznam