Přihlášení do e-learningu

Rodinné rozpočty

1 Sestavení rodinného rozpočtu slouží k:
Zvýšení rodinného dluhu
Kontrole ostatních členů domácnosti
Ucelenému finančnímu přehledu a snížení rizika zadlužování
Vyššímu výdělku
2 Pro sestavení rodinného rozpočtu není nutné:
Sepsat a sečíst všechny měsíční čisté příjmy
Sepsat a sečíst všechny nutné měsíční výdaje
Porovnat rozdíl mezi příjmy a výdaji
Mít vyšší výdaje než příjmy
3 Mezi příjmy domácnosti se nezahrnuje:
Mzda
Důchod
Nákup nábytku
Příjmy z podnikání
4 Výdaje lze rozdělit do skupin:
Příležitostné
Časté
Fixní
Variabilní
5 Rezervy bychom měli rozdělovat na:
Krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé
Reálné a nereálné
Potřebné a nepotřebné
Malé a velké
6 Elektrickou energii nejvíce ušetříme, když:
Použijeme úsporné světelné zdroje
Nebudeme splachovat
Budeme topit elektrickými přímotopy
Budeme se sprchovat vlažnou vodou
7 Work-life balance znamená:
Vyvážený rozpočet
Slaďování pracovního a osobního života
Nové pracovní místo
Předdůchodový věk
8 Finanční pomoc rodinám ve Francii zajišťuje:
CFV
BAF
CAF
CIF
9 Finanční pomocí rodinám v České republice se nezabývá:
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo financí
Česká správa sociálního zabezpečení
Ministerstvo zahraničních věcí
10 Státní sociální podpora v České republice obsahuje:
Přídavek na dítě
Pomoc v hmotné nouzi
Sirotčí důchod
Pojištění
Zpět na seznam