Přihlášení do e-learningu

Výklad smluv

1 Kupní smlouva na nemovitost musí být uzavřena:
Ústně
Sepsána notářem
Písemně
Na katastru
2 Vyberte, které platí:
Všechny portály na internetu týkající se práva jsou věrohodné
V případě zásadních smluv je vhodné vyhledat odbornou radu
V občanském zákoníku se vyzná každý
Uzavřít smlouvu na koupi nemovitosti je jednoduché
3 Kupní smlouvu mezi sebou uzavírá:
Prodávající a kupující
Kupující a pronajímatel
Darující a podnájemce
Prodávající a získávající
4 Podjemní smlouvou k bytu se uzavírá:
Podnájem k bytu
Pronájem k bytu
Nájem bytu
Darování bytu
5 Rozhodčí doložka znamená:
Že se strany mohou dodatečně rozhodnout, jestli si smlouvu nerozmyslí
Že se případný spor bude řešit u soudu
Že se případný spor bude řešit před rozhodčím
Že se případný spor bude řešit před Rozhodčím soudem
6 Formulářová smlouva:
Je smlouva na koupi formulářů
Je jinak řečeno vzor ke stažení na internetu
Je smlouva s pevnou formou, kterou klient nemůže ovlivnit
Neexistuje, protože by to bylo porušením zákona
7 Vyberte, které neplatí:
Smluvní pokuta sjednaná v rámci obchodních podmínek je neplatná
Při uzavírání smluv s rozhodčí doložkou je třeba být obezřetný
Spotřebitel je proti obchodníkovi silnější strana
Nájemce je oproti pronajímateli slabší strana
8 Nejspolehlivější právní pomoc při uzavírání kupní smlouvy na nemovitost poskytne:
Sousedka
Advokát
Realitní makléř
Internetová poradna
9 Vyberte, které neplatí
Darovací smlouvu uzavírá dárce a obdarovaný
Nájemní smlouvu uzavírá nájemce a podnájemce
Podnájemní smlouvu uzavírá nájemce a podnájemce
Kupní smlouvu uzavírá kupující a prodávající
10 Distanční smlouva je:
Smlouva uzavřená v prodejně obchodníka
Smlouva uzavřená v bytě spotřebitele
Jedná se o tzv. adhezní smlouvu
Smlouva uzavřená na dálku
Zpět na seznam