Přihlášení do e-learningu

Duševní zdraví

1 Pod zkratkou WHO se skrývá:
Světová zdravotnická organizace
Francouzské ministerstvo zdravotnictví
Manuál pro udržení duševního zdraví
Listina základních práv a svobod
2 Duševní hygiena je:
Duševní nemoc
Obor, zabývající se rozvojem a podporou duševního zdraví
Každodenní ranní očista
Zdraví životní styl
3 Hypostres znamená:
Pozitivní stres
Negativní stres
Stres velkého rozsahu
Stres malého rozsahu
4 Mezi známé stresory nepatří:
Práce přesčas
Rodinné zázemí
Hádka se spolupracovníky
Obavy z pracovního výkonu
5 Přestávky v práci:
Jsou zbytečné, protože berou čas
Mohou být, ale jen ve formě přestávek na kouření
Dodržujeme je přesně dle interní směrnice
Záleží na každém individuálně, s doporučením po max. 90 min a s dobou trvání 10 min.
6 Maslowova hierarchie potřeb neobsahuje:
Fyziologie
Potřeba bezpečí
Potřeba splněných přání
Potřeba seberealizace
7 Mezi fáze syndromu vyhoření nepatří:
Nadšení
Stagnace
Fruktinace
Vyhoření
8 Poslední fáze syndromu vyhoření se projevuje:
Emocionálním vyčerpáním
Nadšením a očekáváním
Uvědoměním si limitů
Ptaní se po smyslu práce
9 Co patří do work-life balance?
Možnost flexibilních forem práce
Odcházení z práce dříve
Podepsaná pracovní neschopnost
Péče o malé dítě
10 Evropská unie nepracuje na řešení problematiky v těchto oblastech:
Prevence depresí a sebevražd
Duševní zdraví starších osob
Duševní nemoci
Duševní zdraví na pracovišti
11 Přestávky v práci:
Jsou zbytečné, protože berou čas
Mohou být, ale jen ve formě přestávek na kouření
Dodržujeme je přesně dle interní směrnice
Záleží na každém individuálně, s doporučením po max. 90 min a s dobou trvání 10 min.
Zpět na seznam