Přihlášení do e-learningu

Koordinace činností v domácnosti

1 Jaké aktivitě jsme se nevěnovali v této práci
Koníčky
Příprava jídla
Péče o děti
Nákupy
2 Jaký sociální příspěvek je možné doporučit v Česku pro financování pomoci v domácnosti
Cestovné
Dávka v hmotné nouzi
Příspěvek na péči
Příspěvek v mateřství
3 Jak se ve Francii hovorově nazývá povolání tzv. hodinového manžela
Méchanique
Home a tout faire
Bricoleur
Coiffeur
4 Jakou organizaci jsme si neuváděli jako příklad organizace, která se ve Francii zabývá pomocí potřebným
Armé du Salut
AssiDom
Morgan & Mallet International
Assistance A Domicile Personnes Agées et/ou Handicapées Ministère de
5 Jakou aktivitu jsme si v rámci Péče o děti nepřestavili:
Výchova
Vzdělávání
Výživa
Trestání
6 O nákupech platí:
Je vhodné si nákupy rozdělit do několika skupin, podle potřebnosti a ceny
Nákupy neovlivňují rozpočet domácnosti
Je vhodné kupovat trvanlivé potraviny jednou týdně
Je zbytečné uchovávat v rámci záznamů o nákupech účtenky
7 Uveďte, které tvrzení je nepravdivé
Ve Francii je větší poptávka po luxusních službách pro domácnosti než v Česku
V Česku je služba au pair z hlediska poptávky méně rozšířená než ve Francii
Bricoleur a homme a tout faire je jedna a tatáž funkce
O službu hospodyně ve Francii prakticky není zájem
8 Co neplatí o Au pair
bývá to většinou mladá osoba, která žije za stejných podmínek s hostitelskou rodinou a stará se o děti
Au pair je možností náhradního způsobu koordinace činnosti hlídání dětí, pokud se domácnost nerozhodne pro hospodyni či slečnu na hlídání
Většinou se jedná o osobu cizí národnosti
Au pair je v rodině celodenně a nemá nárok na volný čas
9 Jakou činností se běžně nezabývá tzv. hodinový manžel
Drobné opravy
Práce na zahradě
Hlídání dětí
Montáž nábytku
10 Co jsme si neuváděli jako příklad toho, kdy může být naše schopnost vypořádat se s koordinací činností v domácnosti omezena?
Dlouhodobá nemoc
Celková ztráta sil
Nedostatek času
Lenost
11 Kterou fázi jsme si neuváděli jako fázi praní prádla?
Žehlení prádla
Sušení prádla
Skládání prádla
Škrobení prádla
12 Uveďte, které tvrzení je nepravdivé vzhledem k plánování fungování domácnosti:
Je nevhodné vnímat také jako samostatnou činnost v rámci řízení domácnosti
Můžeme do něj zařadit distribuci jednotlivých úkolů na jednotlivé členy domácnosti
Do managementu domácnosti ovšem patří také plánování volného času v domácnosti obecně
Je vhodné si pro něj ideálně vyhradit týdně krátký časový úsek
13 Která činnost nepatří mezi kategorie rozdělení činnosti opravy a údržby domácnosti, kterou jsme si v této práci jmenovali
Drobné opravy
Opravy většího rozsahu
Vysávání
Průběžná údržba
14 Koordinaci činnosti na úseku komunikace s institucemi nelze zefektivnit pomocí
Zajímání se o aktuální dění v rámci jednotlivých institucí
Vyhýbání se členským schůzím společenstva vlastníků
Vytvoření systému na vedení záznamu o institucích
Průběžná kontrola
15 Co platí, co se týče rozdělení činností v domácnosti pomocí metody vzájemné spolupráce?
Vyjadřuje ji například heslo: „Kdo vaří, nemyje nádobí“.
V této práci jsme si tuto metodu ukázali na procesu praní prádla
Členové si mezi sebou dělí jednotlivé fáze určité činnosti
Tato metoda se, na rozdělení činností v domácnosti, nedá aplikovat.
Zpět na seznam